KWALITEIT VAN LEVEN ONLINE

WAT GEEFT JE ENERGIE EN LEVENSKRACHT ?
We stellen jouw intentie of verlangen op door jouw vraag via een zin of tekening samen te vatten. Ieder woord  heeft een diepere betekenislaag voor jou. Binnen de opstellingen kan gebruik gemaakt worden van personen die jouw vraag in beeld brengen. In de opstelling wordt de vraag door de deelnemers (representanten) zichtbaar en hoorbaar gemaakt. Enkele vragen die we behandelen gaan over de zin van het leven.

HET LEVEN
– WAT VERLANG JE VAN HET LEVEN ?
– WAAR WIL JIJ JE AAN VERBINDEN OF WAAR WORD/VOEL JIJ JE GEBONDEN ?
– DURF JIJ AAN TE GAAN WAAR HET IN JOUW LEVEN OM GAAT?
– MET WELKE BALANS VOEL JIJ JE VERTROUWD?
– WAT KOST JE ENERGIE TEN OPZICHTE VAN VERLEDEN EN TOEKOMST?

Representanten laten iets zien van de interne en onbewuste werkelijkheid. Jij kunt zelf vragen stellen aan de representant van het woord waarvoor jij gekozen. Er kan Inzicht ontstaan in het systeem(lichaam, familie, werk, ziekte of relaties) zodat de dynamiek gevolgd en de volgende stap gemaakt kan worden. Degene die het verlangen inbrengt staat centraal in deze vorm. Vaak blijkt dat de representanten en de overige deelnemers die erbij zijn, inzichten verwerven.

Onze ervaring is dat resonantie ook via scherm goed werkt. We werken vanuit de IZR (Interactieve zelf-resonantie) en  IoPT (identiteitsgeoriënteerde psychotraumatheorie) volgens de methode van Franz Ruppert . Op deze avond beginnen we met een korte inleiding over deze theorie.

BEGELEID DOOR MARLEEN VAN ENGELEN en YKE RADEMA 

Cursus kwaliteit van leven
Data en tijdKwaliteit van leven wordt nu niet aangeboden
PrijzenA €100,- B €75,- R €50,-
Voor vragen of opgaveMarleen van Engelen 06 57834109
Yke Radema 050 5264009
www.balansopstellingen.nl